Recent Comments

  Recent Comments

   “Primavara”, la Galeria Librariei Diverta, str.Universitatii nr.1. Expune Florin Maier

   Asociatia Artistilor Plastici din Judetul Cluj in colaborare cu Polul Cultural Clujean si Libraria “Diverta”, str.Universitatii nr.1 au vernisat in data de 7 martie 2013, expozitia personala de pictura a artistului plastic Florin Adrian Maier, intitulata “Primavara”.

   Au prezentat : Mariana Enache-Polul Cultural Clujen si Hanna Bota-scriitor.

   1Picture 060Picture 183Picture 195Picture 210Picture 211sh19sh21sh22sh23sh24sh25sh26sh29sh30

   Dare de Seamă privind activitatea Consiliului de Conducere al A.A.P. în perioada 2009-2012, de la alegeri şi până în prezent

   ADUNAREA GENERALĂ a  Asociatiei Artistilor Plastici din Judetul Cluj a avut loc in data de 21.02.2013. Cu aceasta ocazie a fost prezentata  “Darea de seamă privind activitatea Consiliului de Conducere a  A.A.P. în perioada 2009- 2012, de la alegeri şi până în prezent”  iar la finalul sedintei a fost ales noul Consiliu de Conducere al A.A.P. a Jud.Cluj in urmatoarea componenta :

   CONSILIUL DE CONDUCERE

   -PREŞEDINTE :  Octavian Popescu

   -VICEPREŞEDINTE cu probleme economice : Mircea  Bonda

   -VICEPREŞEDINTE cu  probleme organizatorice : Luminiţa Rusu

   -VICEPREŞEDINTE  cu probleme de mass-media si publicitate :  Zoe Dancea

   -SECRETAR : Elena Berar

   COORDONATORI DE SECTII

   -PICTURA : Ionică Todea

   -SCULPTURĂ Ştefan Ţucudea

   -GRAFICĂIonel Federiga

   -ARTĂ DECORATIVĂ Eva Dolha

   -ARTĂ POPULARĂ ŞI ICONOGRAFIE Maria Cristea.

   Picture 078Picture 085Picture 090Picture 092Picture 094Picture 103Picture 106 Picture 115

   Darea se seama a fost prezentata de presedintele in exercitiu al A.A.P. a Jud.Cluj, dl.Octavian Popescu  :

   “Un  paragraf din art.-1 al statutului A.A.P.  spune foarte frumos următoarele :

   – „Arta nu este şi nu poate fi ,atributul exclusiv al unei elite. Trebuie să existe o cale liberă pentru irmare în acest domeniu,pentru toţi cei care aspiră spre domeniul creaţiei şi au respect pentru valorile culturale” si :

   – A.A.P. este constituită prin libera adeziune a creatorilor de artă plastică, în baza pasiunii lor comune.

   – A.A.P. nu îngrădeşte iniţiativele individuale, sau de grup şi sprijină, material, logistic şi  profesional, aspiraţiile acestora de manifestare în domeniul artelor”.

   Conform statutului, Adunarea Generală este forul suprem de conducere a A.A.P. Ea se întruneşte din trei în trei ani, îşi alege consiliul de conducere pe această perioadă şi fixează direcţiile de bază pentru bunul mers al asociaţiei .

   Consiliul de conducere ales va căuta cele mai bune căi pentru îndeplinirea directivelor  Adunării Generale, pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii A.A.P., creşterea calităţii activităţilor organizate şi a prestigiului şi a renumelui acesteia , lucru care trebuie să  preocupe  pe fiecare membru.

   De fapt , suma rezultatelor obţinute de toţi membrii A.A.P. dă nivelul rezultatelor asociaţiei şi de aici  apare necesitatea creşterii exigenţelor la selectarea lucrărilor prezentate a fi expuse, sau a amânării unor cereri, de a expune , dacă consiliul constată că pentru aceasta ar mai trebui lucrat până când  persoana respectivă reuşeşte să convingă prin calitate.

   Cu plusurile şi cu minusurile ei activitatea asociaţiei a avut un trend crescător în toată această perioadă chiar şi în anul 2012, când nu am reuşit să atragem fonduri pentru organizarea celor două tabere planificate, activitatea noastră s-a axat mai mult pe buna organizare a activităţii expoziţionale şi pe amplificarea colaborării cu asociaţiile de la Tg. Mureş şi Satu-Mare, prin care un număr de 8-9 colegi au fost invitaţi în taberele lor de creaţie.

   Pentru ca cei mai vechi să-şi reamintească şi cei mai noi  să afle în câteva rânduri, vom spicui câte ceva  din viaţa  de aproape 38 de ani ai  asociaţiei:

   -În 1975, un număr de 76 de artişti plastici au înfiinţat A.A.P.A.Cluj.

   -Activitatea asociaţiei se limita la extinderea numerică, prin organizarea de cercuri şi cenacluri în marile intreprinderi din Cluj, Turda, Dej, Huedin, precum şi în comunele mai importante, cu meşterii populari care,  meşteri populari în vremea aceea formau o secţie în cadrul asociaţiei.

   -Până în 1988, numărul membrilor înscrişi a variat între 300 şi 400 de membrii, organizaţi în până la 25 de cenacluri şi cercuri conduse de un instructor profesionist şi un îndrumător cultural numit de consiliul educaţiei socialiste Cluj. Se organizau multe expoziţii dar foarte atent îndrumate de către aceşti îndrumători, în sensul de a nu face greşeli politice.

   -Din 1976 până în anul 1988 s-au organizat aproximativ 12 tabere de creaţie, la Tarniţa, Răcătău, Beliş, Râşca,  Avrig,  Leşu. Acestea erau organizate în fiecare vară , câte trei serii de câte 10 zile cu aproximativ 10 participanţi, de obicei pe lângă taberele de pionieri, cu care luam masa împreună şi mâncam la griş cu lapte în toată ziua.

   -Din 1988 şi până în 2004 nu s-au mai organizat tabere, în general din cauza slabei preocupări a conducerilor care le-a avut în acea perioadă asociaţia.

   – O altă preocupare, care s-a manifestat de-a lungul timpului a fost, editarea de  albume care să ilustreze nivelul artistic al A.A.P.  la un moment dat, dar primul album a reuşit să fie scos după  4 ani de eforturi în anul 1982, cu titlul ,,114 Artişti Plastici Amatori”,după numărul celor care şi-au permis să îl susţină financiar, din 350 de membrii cât număra atunci asociaţia.

   -În anul 2004 s-a reuşit să se reia organizarea primei tabere după 16 ani de întrerupere, la Mărişel, cu  9 participanţi, apoi în fiecare an , numărul lor a tot crescut, după 2008, s-a  reuşit să se organizeze câte două  şi chiar câte trei tabere pe an, în acest an ar trebui să fie a IX-a ediţie a taberelor organizate la Mărişel şi la Râşca.

   -O mare lovitură a primit asociaţia în anul1996, când a fost evacuată din sediul din P-ţa Ştefan cel Mare, pierzând şi galeria de expoziţii. Această pierdere o resimţim dureros şi în prezent.

   -Al doilea  album s-a reuşit să se editeze abia după 26 de ani de la primul, terminat în anul 2009 şi care a fost o mare reuşită a noastră după o muncă de aproape 2 ani. Lansarea albumului a avut loc în martie 2009 la Muzeul Naţional de Artă Cluj. Din păcate prezentul director continuă să ne ţină la distanţă de posibilitatea de a expune la muzeu, continuând să aplice o nedreaptă discriminare culturală asupra asociaţiei.

   -Al  treilea album de artă , avem toată speranţa de a fi realizat cât de curând, ar putea apărea în perioada aprilie-mai cu sprijinul Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Cluj. Promisiunea pentru acest album a venit în toamna lui 2011 şi iată că regula se repetă,  puţin peste 2 ani de muncă pentru realizarea lui.

   -De la ultima Adunare Generală care a avut loc în martie 2009 şi de la care imediat se vor împlini 4 ani, deci cei trei ani între două adunări generale sunt patru aproape şi pentru care fapt voi aduce explicaţii prin viu grai, asociaţia noastră a urmat în continuare un trend ascendent,cu excepţia anului 2012 în care, prin nerealizarea celor două tabere planificate, nu ne-am îndeplinit unul din obiectivele cele mai importante ale activităţii noastre, dar care a avut un efect  negativ atât asupra întregii activităţi cât şi mai ales asupra dezvoltării profesionale şi de coeziune în interiorul vieţii asociaţiei. Taberele sunt greu de realizat prin costul lor ridicat , dar au o mare importanţă pentru că sunt o adevărată şcoală pentru participanţi. De aici importanţa pe care o dăm organizării lor.

   In anul 2009 :

   -Am lansat albumul ,,Asociaţia Artiştilor Plastici Cluj 1975-2008″, unde 63 de artişti plastici din 75  în evidenţă, au susţinut financiar apariţia acestuia.Am avut sprijin de la colaboratori ca Muzeul Naţional de Artă Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi mai ales am avut sprijinul prietenului nostru , Sabin Mircea Rus, care este mereu alături de noi şi pe care îl vom propune aici în faţa adunării generale să fie ales în funcţia de preşedinte de onoare , deci noi astăzi când vom trece la punctul 2 , alegerea noului preşedinte şi al consiliului de conducere,vom propune în funcţia de preşedinte de onoare al A.A.P. pe d-nul Sabin Mircea Rus, personalitate multiculturală a municipiului  Cluj-Napoca, ca semn de recunoaştere şi de preţuire a ajutorului dezinteresat care l-a acordat de nenumărate ori şi de multă vreme asociaţiei noastre.

   -În 2009 am realizat 2 expoziţii mari la Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca, am realizat 2 tabere de creatie şi multe expoziţii de grup şi personale.

   În anul 2010 am avut o activitate intensă expoziţională şi o dezvoltare a colaborărilor cu asociaţiile din Tg. Mureş şi Satu-Mare.

   -Am organizat 2 tabere de creaţie la Râşca şi Mărişel.

   -Am participat la o tabără de creaţie în zona Debreţin la invitaţia unei fundaţii maghiare prin relaţia colegului nostru Iştok Niculaie, 10 zile în luna iunie 2010.

   -Am avut un schimb de expoziţii cu A.A.P. Tg. Mureş, ei la noi cu sprijinul Galeriei Polului Cultural Clujean prin  d-na Mariana Enache, noi la ei în luna sept. 2010.

   -De asemenea şi cu A.A.P. Satu-Mare şi Baia Mare, prin acel parteneriat cu Galeria ,,Nostalgia”  sprijiniti fiind, tot de d-na Mariana Enache, parteneriat dezvoltat ulterior şi mai mult.

   -Printr-o colaborare cu d-na  Mariana Berinde , proprietar de galerie de artă , s-au organizat câteva expoziţii colective la Petreştii de Sus unde au participat şi aşa zişii amatori cu aşa zişii profesionişti împreună, şi eu cred că au fost benefice în ambele sensuri. De asemenea  câţiva colegi au fost invitaţi să facă expoziţii în galeria de pe str. Dorobanţi, nr.101.

   -Trebuie să amintim şi de expoziţiile bine organizate de la Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca , care, de două ori pe an, au devenit evenimente importante,…dar şi mai bine ar fi fost dacă avea cine să cheme presa şi televiziunea.

   – De asemenea şi expoziţia organizată la Căminul Cultural din Mărişel, cu foc de tabără şi „ciaun „ oferit de gazdele noastre de la ,,Popasul  Iancului” .

   Anul 2011:

   -Am reuşit să organizăm toate expoziţiile planificate, doua la Biblioteca Judeţeană”Octavian Goga” Cluj-Napoca, una la Tg. Mureş,

   una la Mărişel, mai multe expoziţii de grup, împreună cu A.A.P-Tg. Mureş şi cu A.A.P. Satu-Mare la galeria ,,Nostalgia”, la Petreştii de Sus, de asemenea în jur de 14 expoziţii personale în diferite locaţii.

   -Am organizat în cadrul proiectului propus, editia  a VIII-a, a taberelor de la Râşca şi Mărişel, iar în luna iunie 2011 am participat împreună cu A.A.P.-Tg. Mureş la tabăra de creaţie de la Leptokaria – Grecia.

   -De sărbătorile de Paşti şi de Crăciun am organizat expoziţii de icoane, la Galeria ,,Diverta” -Polul Cultura Clujean ,cu sprijinul f-nei  Mariana Enache.

   – Aşa după cum se poate constata, în fiecare lună am avut , una sau mai multe activităţi importante.

   Anul 2012 :

   -Datorită faptului că nu am primit nici o finanţare la cele două proiecte depuse la Primaria Municipiului Cluj-Napoca şi la Consiliul Judeţean, activităţile noastre pentru anul trecut  au avut de suferit.

   -De fapt  organizarea taberelor de la Mărişel şi Râşca nu s-a mai putut realiza.

   -Activitatea expoziţională a funcţionat foarte bine ,vorbind în limitele spaţiilor expoziţionale pe care le-am avut la dispoziţie.

   -În anul 2012 a dispărut  prin faliment Galeria ,,Nostalgia”, dar am reuşit o expoziţie deosebită care a fost foarte apreciată la Satu-Mare.

   -Nu am avut activităţile de la Mărişel şi Râşca, dar cu sprijinul Galeriei ,,Diverta”, ne-am înmulţit expoziţiile organizate în municipiul  Cluj-Napoca.

   -Am organizat foarte bine expoziţiile de la Biblioteca Judeteana “Octavian Goga” Cluj-Napoca , dar fără răsunetul de care ar fi meritat, de ce ? …din lipsa publicităţii.

   -Dar prin valoarea şi renumele  câştigat de o parte din colegii noştri, asociaţiile cu care colaborăm, au invitat în taberele organizate de ei pe unii colegi  care s-au integrat foarte bine în atmosfera de muncă de acolo şi au fost apreciaţi, în taberele organizate de Tg. Mureş, 50 – 60%, din participanţi sunt profesionişti, adică artişti plastici cu diplomă.

   -Desigur în 2012 s-au făcut şi lucruri bune şi foarte bune. De exemplu expoziţiile organizate la  Tg. Mureş şi la  Satu Mare, care au făcut o impresie foarte bună despre asociaţia din Cluj şi artiştii ei, dar care ne-au dezechilibrat din punct de vedere financiar, deplasările fiind prea costisitoare.

   -În 2012 am făcut un efort deosebit pentru a repara şi zugrăvii sediul asociaţiei, fiindcă ne-au reclamat vecinii din curtea din spate că pică tencuiala de pe ziduri şi cărămizi…-nu era adevărat, dar a trebuit să ne mobilizăm foarte repede pentru executarea acestor reparaţii  fiindcă Primăria abia aşteaptă să găsească motive pentru a ne da afară din acest spaţiu.

   -Ţinem să evidenţiem munca depusă de consilierii, Mircea Bonda, Ionică Todea , Ionel Federiga şi subsemnatul, care, fără plată, nu că n-ar fi meritat, dar fiincă nu era de unde şi cu ce să le plătim, au muncit şi au executat reparaţiile şi zugrăvirea sediului.

   -Pentru elaborarea şi editarea unui album de artă, pentru care avem o promisiune de sprijin încă din 2011, de la Centrul Judeţean de Cultură,  în 2012, nu fără efort şi cu mii de telefoane şi insistenţe, s-a reuşit ca un număr de 72 de artişti plastici, din 113 înscrişi în evidenţă, să depună un C.D. cu poza personală , 5-6 poze de lucrări şi un Curiculum-Vitae, albumul va fi atât de artistic , după cât de artistice sunt materialele trimise de autori . Desigur că s-a cam întârziat cu această operaţiune şi atunci Centrul Judeţean s-a apucat de alt album, al Meşterilor Populari cu care au cheltuit fondurile pe 2012, acum se aşteaptă fondurile pe 2013 şi sperăm ca într-o lună –două să reuşim să scoatem şi albumul nostru, în perioada care urmează.

   -Viaţa şi existenţa asociaţiei mai are şi alte laturi importante care dacă nu funcţionează cum trebuie, nu merge nimic bine în managementul general .

   -Una din ele este situaţia financiară, care după cum s-a văzut mai sus, când nu reuşim să realizăm proiectele de finanţare, afectează serios toată activitatea profesională.

   -Exemplu este anul 2012 când s-au depus două proiecte de finanţare însă nu s-a realizat nici unul şi atunci organizarea taberelor a căzut.

   -Una din cauzele importante  este capitolul ,,plata la timp a cotizaţiei,,.

   -Cotizaţia este singura îndatorire primordială a fiecărui membru către asociaţie şi arată ataşamentul şi grija fiecăruia pentru bunul mers al acesteia

   -Cotizaţia este singura sursă sigură de finanţare, care ne ajută să existăm şi din analiza care urmează se poate vedea acest lucru.

   – Dar să analizăm cum a decurs exerciţiul financiar în această perioadă:

   În 2009 :

   – Încasări din cotizaţii – 9 003 lei –  de la 72 – 75 membrii înscrişi.

   – La închiderea anului 2009, aveam report – în casă – 190 lei, în bancă – 2250 lei, total – 2 440 lei

   Dar trebuie să ţinem cont că am susţinut lansarea albumului cu peste 13 000 lei şi am susţinut şi tabăra de la Râşca, cu aproape 2 000 lei. Aceasta realizând o convenţie civilă de consultanţă  şi îndrumare de specialitate pentru biserica ,,Bunavestire,, din Mărăşti, de unde după executarea lucrărilor şi plata muncitorilor, au rămas ceva bani şi în contul asociaţiei.

   În anul 2010, situaţia financiară a decurs astfel:

   – Din cotizaţii s-au încasat : 7 390 lei

   – Din proiecte cu primăria : 3 000 lei

   – Din proiectul de consultanţă cu biserica :  43 900 lei

   Total:  54 290 lei

   Cheltuieli în 2010  plăţi din casă s-au din bancă:

   – Cheltuieli cu întreţinere sediu, materiale, tabără, birotică :  3 160 lei

   – Impozit şi chirie :  1 040 lei

   – Plata telefon:  1 170 lei

   – Convenţie civilă, plata muncitori, materiale, impozit : 33 580 lei

   – Cazare şi masă ,etc. petru  tabără:  9 945 lei

   Total cheltuieli:  48 895 lei

   -Astfel la încheierea anului 2010, soldul era : în casă – 160 lei şi în bancă – 5 234 lei

   Deci încheiam anul foarte bine cu această sumă în cont.

   Total : 5 394 lei

   În anul 2011, plecam cu suma de:  5 394 lei

   Şi s-au încasat din cotizaţii :  7 125 lei

   -Din proiecte şi donaţii : 7 700 lei

   Total :  20 220 lei

   Cheltuieli în 2011, plăţi din casă sau din bancă:

   -Impozit şi chirie : 1 250 lei

   -Plata telefon : 1 004 lei

   -Cheltuieli administrative, apă, gaz, curent, organizare  expoziţii :  2 749 lei

   -Cazare şi masă două tabere, Mărişel şi Râşca :  11 420 lei

   Total :  16 423 lei

   Astfel la încheierea anului 2011, soldul era în casă – 1 518 lei şi în bancă – 2 279 lei

   Total : 3 797 lei.

   Şi anul 2011 se încheia cu un sold  care ne dădea o bună siguranţă.

   În anul 2012  plecam  deci cu soldul de :  3 797 lei

   Şi am avut următoarele încasări:

   -Din cotizaţii :  6 594 lei

   Total : 10 391 lei

   Cheltuieli în 2012, plăţi din casă s-au din bancă:

   -Impozit şi chirie : 1 272 lei

   -Plata telefon : 1723 lei

   -Cheltuieli administrative, organizări expoziţii, facturi întreţinere :  4 590 lei

   Total :  7 585 lei

   Astfel la încheierea anului 2012, soldul era – în casă – 1 774 lei şi în bancă – 1 032 lei

   Total :  2 806 lei.

   Este cel mai mic sold cu care încheiem un an financiar , comparabil cu perioada cînd A.A.P. număra  40- 50 de membrii, deci prin anii 2005- 2006.

   Se observă un fenomen,  în timp ce numărul membrilor înscrişi a crescut în fiecare an cu aproximativ 10 persoane, colectarea veniturilor din cotizaţii a scăzut mereu, dar foarte mult în anul 2012.

   Cauzele ar putea fi următoarele:

   -Criza financiară care se adînceşte .

   -Scăderea interesului membrilor asociaţiei faţă de achitarea la timp faţă de îndatorirea lor de bază, cotizaţia.

   -Slaba preocupare a consiliului de conducere care nu şi-a  făcut bine treaba pentru ca toate sectoarele să funcţioneze în cele mai bune condiţiuni.

   Credem că toate aceste cauze au contribuit la situaţia în care ne aflăm în prezent şi nu o să analizăm criza din România dar vom analiza activitatea fiecărui membru al consiliului de conducere.

   -În anul 2009, după alegeri am plecat la muncă cu următorul consiliu:

   -Preşedinte – subsemnatul

   -Vicepreşedinte cu probleme economice – Mircea Bonda.

   – Vicepreşedinte cu probleme organizatorice – Cornel Vana.

   -Vicepreşedinte cu probleme de mass- media şi publicitate – Coţa Eugen, Iosif Stegaru, Geta Maria Petrovan, dar , mai mult liberă funcţia.

   -Secretar – Flori Bulduş, acum- Elena Berar

   Coordonatori secţii:

   -PICTURĂ – Ionică Todea

   -SCULPTURĂ –  Ionel Federiga.

   -GRAFICĂ – Dorina Scutăreanu ,  Eva Dolha.

   -ARTĂ DECORATIVĂ ŞI ICONOGRAFIE,  Maria Cristea.

   Comisia de cenzori  nu s-a ales din lipsă de personal pregătit în domeniu.

   -Atât am putea spune – o slabă contribuţie din partea consiliului la activitatea de conducere a treburilor asociaţiei, de implicare pentru rezolvarea tuturor sarcinilor care revin conform statutului pentru fiecare consilier în parte. Preocupare …?

   -La unii de loc, la aţii doar sporadic şi după insistenţe, vorbim aici despre vicepreşedinţi. Mai mult sprijin s-a constatat din partea organizatorilor de secţii, în general la organizarea expoziţiilor.

   -După cum se vede, pe funcţia de mass-media, relaţii culturale şi publicitate , din motive obiective, s-au perindat trei persoane , dar funcţia practic a fost mai mult liberă, de aici şi inexistenţa  activitaţii în acest domeniu, care s-a resimţit foarte tare în participarea mass-media la activităţile asociaţiei.

   -Pentru planificarea , pregătirea şi organizarea activităţii expoziţionale, nici un sprijin de la conducătorul sectorului, doar de la organizatorii de secţii.

   Şi acum să punem nişte întrebări, doar aşa că trebuie puse…..

   -Cine face planificarea activităţilor pe anul următor?

   -Cine se documentează şi face proiecte de finanţare în baza acestei planificări?

   -Cine caută colaboratori şi parteneri pentru realizarea proiectelor?

   -Cine caută locaţii pentru organizarea expoziţiilor?

   -Cine dă sute de telefoane pentru a informa, a chema , a ruga membrii asociatiei  să participe la diferitele activităţi?

   -Cine adună fondurile necesare pentru organizarea protocoalelor la expoziţiile colective şi apoi merge la cumpărături cu maşina personală şi cară la sediul asociaţiei lucrările celor care nu se prezintă să le ridice la terminarea expoziţiilor ?

   -Cine urmăreşte apariţia facturilor şi se duce să le plătească la timp şi a corespondenţei şi răspunde la cei care o trimit?

   -Cine se îngrijeşte să asigure condiţii pentru buna desfăşurare a şedinţelor de consiliu ?

   -Cine se îngrijeşte de curătenia în sediul asociaţiei ?

   -CINE să facă…toate acestea ?………păi…CINEVA…

   Şi acum…..cine să meargă în audienţe la forurile culturale , pentru a rezolva probleme de spaţii de expunere……nimeni…

   -Cine să facă presiuni la forurile administrative pentru obţinerea unui sediu corespunzător pentru asociaţie……..nimeni…

   -Cine să facă presiuni pentru obţinerea unei galerii proprii pentru asociaţie…..nimeni…

   -Cine să caute şi să găsească sponsori şi colaboratori pentru a reuşi să se organizeze cât mai multe şi mai diversificate activităţi, pentru a sprijini partea cheltuielilor cu materialele de lucru pentru membrii asociaţiei, bune şi ieftine..… nimeni…

   -Cine să găsească posibilitatea de a înlocui legitimaţia care o dăm membrilor noi înscrişi deci să elaborăm o legitimaţie modernă,  bilingvă, valabilă în Europa…cine……nimeni…

   -Cine să caute şi să găsească, oameni de cultură şi critici de artă, fără bani, dar cu mult tupeu să-i rugăm să ne scrie şi nouă câte o pagină –două , pentru albumul care îl aşteptăm de atâta vreme……nimeni…

   CINE să facă toate acestea  şi altele… şi altele…NIMENI….fiindcă… CINEVA… nu le poate face pe toate…

   Tot ce s-a  făcut bine, sau nu s-a făcut bine, într-o perioadă de aproape 4 ani, nu se poate cuprinde într-o dare de seamă în amănunţime şi de aceea , pentru lucrurile scăpate sau pentru a lămuri şi alte probleme,vom purta dicuţii la punctul următor, unde fiecare să vină cu propuneri pentru alegerea noului Consiliu de Conducere  şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de management al acestuia.

   -Va rugăm să vă gândiţi şi să propuneţi oameni cu capacitatea de a rezolva probleme pentru interesul tuturor, cu dragoste pentru colectivitate şi aşa cum zice statutul cu respect pentru artele plastice şi pentru cultură.

   -De asemenea, deoarece pentru proiectele de finanţare a trebuit să cuprindem o serie de activităţi pentru anul 2013, am întocmit şi o să dăm citire  unui proiect de activităţi care să-l analizaţi şi  dumneavoastră  şi să-l completaţi cu propuneri şi cu idei noi.

   – Nu vă irosiţi viaţa  lucrând doar pentru voi, faceţi cât mai mult pentru  interesul colectiv şi o să fiţi mult mai împliniţi şi mai fericiţi.” (a prezentat presedintele A.A.P.  a Jud.Cluj, dl.Octavian Popescu)

   “In cazul in care frumusetea si placerea sunt combinate, arta este pasiunea mea, si voi trata fiecare pictura ca pe o bijuterie aparte.” (Viantty)

   “In cazul in care frumusetea si placerea sunt combinate, arta este pasiunea mea, si voi trata fiecare pictura ca pe o bijuterie aparte.” (Ioana Pop)

   Viantty (Ioana Pop) este o artista plastica auto reprezentanta.Lucrarile sale sunt  realizate in tehnica colajului, sau “ combined paintings”, care constau în amestecul diverselor obiecte pe suprafetele pictate, rezultând un fel de colaje tridimensionale,lucrari care reflecta o combinatie mixta in culori acrilice,care include tencuieli naturale si fibre metalice,frunze,flori uscate,sticla,pietre si orice altceva situat in jurul valorii de atelier,care serveste ca inspiratie . Fie ca este facuta din simpla pasiune sau in lipsa de ocupatie, fie ca este practicat ca meserie, colajul poate avea o aparenta destul de calitativa daca este facut cu gust si se respecta cateva tehnici, care nu vor face decat sa dea o imagine mai potrivita, care sa nu fie asociata cu cea a unui kitsch.Picturile originale Viantty sunt incadrate in fluxul de arta si design modern. Sunt executate pe panza in culori acrilice pe teme actuale pe un singur diptic, triptic cu textura mixta.Asezonate lucrarile artistei , ofera o noua perspectiva in pictura, cu componente neomogene si forme care imbogatesc suprafata plana a lucrarii. Astfel este reexaminata relatia dintre pictura si colaj, din moment ce rezulta adesea o creatie reliefata, chiar tridimensionata, punct de plecare pentru o alta generatie plastica.Realizate pe un fond abstract  sau decorativ,artista reuseste sa dea lucrarilor, un oarecare nivel de atractie si ingeniozitate ,sa transmita ceva, sa apeleze la constiinta omului si la imaginatia sa, sa-l faca sa se puna intr-o oarecare postura sau sa-i insereze o oarecare idee.Citandu-l pe Picasso ”nu exista arta abstracta, trebuie sa incepi cu ceva, apoi indeparteaza orice urma de realitate”, deci artistii sunt aceia, care dimineata pot fii figurativi, la pranz suprarealisti si seara abstracti, insa pentru asta iti trebuie o mare forta de exprimare plastica indiferent de cat talent ai avea. Lucrarile artistei sunt  expuse la diferite expozitii si targuri organizate in diferite locatii, atat in tara cat si in afara, insa cele mai multe dintre creatiile sale se gasesc in casele admiratorilor sai. Toate picturile sunt create pentru a se potrivi stilului de arta moderna, artista se straduieste pentru cea mai buna calitate in ambele materiale si finisaje,tablourile sunt acoperite cu lac pentru a proteja culorile pentru perioada îndelungata de timp, si pentru a asigura durabilitatea si protectia împotriva modificarilor la temperatura camerei. (www.viantty-art.ro)

   sh_14sh_15sh_16sh_17sh_18sh_19sh_20sh_21sh_22sh_23sh_24viantty

   “Sarbatori fericite”si “La multi ani!”

   La multi ani!

   Asociatia Artistilor Plastici din Judetul Cluj (A.A.P. Cluj) ureaza cu ocazia sarbatorilor de iarna membrilor sai, colaboratorilor, partenerilor, iubitorilor de arta si frumos din judetul Cluj si nu numai ,  un calduros  :

   CRACIUN FERICIT ! si,

   LA MULTI ANI!

   “Decembrie”, expozitie personala de pictura, EVA GAJA

   Asociatia Artistilor Plastici din Judetul Cluj in parteneriat cu Polul Cultural Clujean au vernisat in data de 6 decembrie 2012 la Libraria “Diverta” , str.Universitatii nr.1, expozitia personala de pictura “Decembrei” a artistei Eva Gaja.

   A prezentat : Hanna Bota-scriitor

   Evenimentul a fost moderat de Mariana Enache-Polul Cultural Clujean.

   Revista “Vatra Veche”, un numar ilustrat cu reproduceri dupa picturile lui Cornel Vana

   Adevărul despre Cornel Vana a trecut pe panză si in poeziile sale. Pictează si scrie cu siguranţa artistului care are incă multe de spus, invitandu-ne in lumea lui.

   Despre Cornel Vana au scris: prof. dr. Livia Drǎgoi, prof. dr. Mircea Țoca, prof. dr. Negoițǎ Lǎptoiu, Teohar Mihadas, prof. dr. Ovidiu Pecican, prof. dr. Dan Marius Drǎgan, Horia Muntenus, Adrian Țion, Vasile Radu, Ilie Cǎlian si alții.

   Prof. Dr. Negoiţă Lăptoiu spunea: “Cornel Vana isi alege obstinat subiecte din tensionatul freamăt al umanităţii, dezvăluind aspecte inscrise pe traiectoria unei tumultuoase descătusări de stări si energii.(…) Un spirit interogativ animă insistent chipurile care se cantonează cel mai adesea in ciudate crispări si grimase. (…) Dinn valtoarea acestor zbateri incărcate de spaime si disperări se inserează pe alocuri si momente de duiosie, de intervenţie consolatoare si tandreţe. Apar lumini si gesturi izbăvitoare dovadă că umanitǎții nu-i este suprimat accesul la speranţă si izbandă! Dar ceea ce particularizează pictura lui Cornel Vana in contextul actualităţii este acea impresie de naturaleţe si dezinvoltură a gestului care conferă demersului creativ aspect de ritualică descătusare”.

   Prof.dr.Ovidiu Pecican spunea  in cuvantul introductiv la volumul de poezii “Si tu locuiesti in rana mea”:

   “La urma, ramai cu sentimental amestecat ca, pe langa mizanscena pasionala si zbuciumul launtric, pe nesimtite masinisti discreti asigura acestor dezvoltari un fundal livresc, transformand ecranul mintal si sufletesc pe care se proiecteaza avatarii starilor poetului o consistenta dramatica si chiar narativa.Este semnul greu de ignorat, ca, de-acum, Cornel Vana a parasit teritoriile nesigurantei inceputurilor, avansand in directia unei retorici poetice proprii si punandu-si gesticulatia, imagistica, tezaurele la treaba ca un autentic membru al breslei fauritorilor de metafore.” (Ovidiu PECICAN)

   In Revista “Vatra Veche”, lunar de cultură editat de Asociatia  „NICOLAE BĂCIUŢ” pentru Descoperirea, Sustinerea si Promovarea Valorilor Cultural-Artistice si Profesionale,Targu Mures, un număr ilustrat cu reproduceri după lucrări de Cornel Vana  veti gasi :

   Poezii (sase) de Cornel Vana, “Panze si versuri”, de Ovidiu Pecican, un articol despre pictura si poezia lui Cornel Vana, “Marturisiri”, cuvantul artistului si un Palmares despre expozitiile personale de pictura si cartile publicate ale artistului.

    

   “Anotimpuri” in pictura lui Maier Florin Adrian la Libraria “Diverta” ,str.Universitatii nr.1, Cluj-Napoca

   Asociatia Artistilor Plastici din Judetul Cluj in colaborare cu Polul Cultural Clujean si Libraria “Diverta”, str.Universitatii nr.1 au vernisat ieri, 15 noiembrie 2012, expozitia personala de pictura a artistului plastic Florin Adrian Maier, intitulata “Anotimpuri”.

   Au prezentat : Mariana Enache-Polul Cultural Clujen si Hana Bota-scriitor.

   Expozitia va fi deschisa pana in data de 4 decembrie 2012.

   Expozitie de pictura, “POPASURI” de Cornel Vana la Alba Iulia

   Pentru o luna, cu sprijinul Consiliului Local Alba Iulia si al Uniunii Artistilor Plastici Alba Iulia, artisul turdean Cornel Vana expune la Alba Iulia.

   Evenimentul a fost insotit de o lansare de carte : “Am sa vorbesc” de Zamfira Costan.

   Expozitia a fost deschisa prin cuvantul d-lui prof.dr.Traian Marza.

   Expozitia este deschisa pana in data de 3 noiembrie 2012.

              

   “Rimetea 2012”, expozitie colectiva de pictura si fotografie artistica a artistilor plastici turdeni la Libraria “Diverta, str.Universitatii nr.1

   Expozitia  colectiva de pictura si fotografie artistica “Rimetea 2012” a artistilor plastici turdeni din Societatea Culturala “Filarmonia” Turda, rezultat al unei tabere de creatie care a avut loc la Rimetea in perioada 19-29 august 2012, poate fi vizitata pana in data de 31 octombrie la Galeria Librariei “Diverta”, str.Universitatii nr. 1.

   Expun : Flaviu BUGNARIU, Maria CRISTEA, Manole CIUI, Maria  ILISIU, Ionel FEDERIGA, Ovidiu TABARA, Ionica  TODEA, Iosif STEGARU,  Gavril NECHIFOR  si Nicusor TIGANILA ( fotografie).

   Cu ocazia vernisajului din data de 11 octombrie 2012 au prezentat Hana Bota-scriitor si Mariana Enache-moderator, Polul Cultural Clujean

   Artista Monica Romanca pe simezele Galeriei de Artă “Unirea” din Târgu Mureş

   “Iată că, după Expoziţia “ApArte” găzduită de Polul Cultural Clujean în primăvara acestui an, manifestare ce a continuat periplul expoziţional iniţiat la «Dix neuvième salon de l’art du collage» de la  Paris (Les Hauts de Bellevill) între 26 martie şi 7 aprilie 2012, şi  Art in mind ”Reflection”, ce a avut loc în perioada 5-15 iulie a.c. la The Brick Lane Gallery, Londra, Monica  Romanca poposeşte acum pe simezele Galeriei de Artă “Unirea” din Târgu Mureş, într-un demers ce reuneşte în mod fericit nevoia artistului de afirmare plastică şi curiozitatea publicului de a descoperi şi alte expresii ale acestei forme de de comunicare, graţie minunatei colaborări dintre cele două asociatii artistice din Cluj şi târgu Mureş.

   Lucrările ei construiesc un discurs fantastic de mare încărcătură energetică şi spirituală, chiar dacă, materialele utilizate, extrem de pământene, o aşează pe artistă la frontiera exotică a expresiei plastice. Resturile vegetale înţesute cu materiale plastice, metalice ori textile ne dezvăluie sub mâinile, ochii şi sufletul Monicăi Romanca o lume cosmopolită, o construcţie dominată de o curiozitate însetată, dar puternic ancorată în izvoarele copilăriei.

   Tehnica domniei sale alunecă în mod firesc spre limbajul pictural, nevoia de culoare devenind vitală atunci când discursul se manifestă sub semnul copilăriei, şi totuşi, întâmplător sau nu, aceasta ne relevă apetenţa artistului pentru o cromatică viguroasă dar aşezată, având resorturi mai degrabă native decât dobândite, ce-i dau posibilitatea unei expresii personale, amprentată.

   Fie că sunt stări, fapte sau personaje, acestea există şi “trăiesc”  (uneori inexplicabil) sprijinindu-se pe scheletul material ce la rândul său se metamorfozează din “lipsit de valoare” în „preţios”, din „inutil” în „valoros”, din „derizoriu” în (de ce nu?) „peren”,  dublând astfel greutatea şi gravitatea gestului artistului.

   Extrem de interesantă este poetica denumirilor sub care ne sunt prezentate lucrările artistei; un botez ce se iniţiază pe o abordare tematică largă ce glisează de la dramaturgie (Visul unei nopţi de vară, Puck, Titania şi Oberon), personaje hugoniene (Cosette, Gavroche), operă (Cio Cio San), mitologie (Poiana ielelor, Poseidon), lumi ce au fost sau nu încă inventate (El Dorado, Grădina Venusiană), pesonaje istorice (Coronado), religie (Siddharta), ori pur şi simplu exerciţii metaforice (Nocturnă florală, Astrologie subacvatică, Cal verde pe perete,  Plimbare prin visul altcuiva), dezvăluindu-ne astfel o spirirualitate interioară de mare consistenţă şi profunzime.

   Aceasta este povestea pe care Monica Romanca o propune la Târgu Mureş odată cu promisiunea unei epice plastice ce vă va molipsi cu o tonică ludică, revitalizantă şi eliberatoare”. (drd.Sabin Mircea Rus)

   Au prezentat : Mariana Enache-Polul Cultural Clujean, drd.Mircea Sabin Rus, prof.Vasile Muresan-A.A.P. Mures, Opris Gh.Ilarie-A.A.P. Mures, Octavian Popescu-presedinte A.A.P. a Jud.Cluj

   Romanca Monica

   Născută la 14 iulie 1971 în Gherla, judeţul Cluj

   Absolventă a Facultăţii de Ştiinte Politice şi ale Comunicării a UBB Cluj Napoca şi a

   Facultăţii de Asistenţă Medicală Generală a Universităţii de Vest” Vasile Goldiş”,Arad

   Email: romanca_monica@hotmail.com

   “Revenire in amurg”, o expozitie personala semnata Octavian Popescu

   Asociatia Artistilor Plastici din Judetul Cluj a vernisat in data de 27 septembrie la Restaurantul “Opera” Cluj-Napoca , expozitia personala de pictura a artistului plastic Octavian Popescu, presedintele A.A.P. Cluj, intitulata sugestiv “Revenire in amurg” .Artistul este la a 11-a expozitie personala.

   Expozitia a fost organizata in colaborare cu Polul Cultural Clujean .

   Au prezentat : Mariana Enache-moderator , dr.Ovidiu Pecican-istoric si Sabin Mircea Rus-poet .

   Despre Octavian Popescu

   Născut la 07 februarie 1944, în oraşul Vatra Dornei, jud.Suceava, la poalele munţilor Călimani. După o copilărie zbuciumată,într-o societate în transformare, care i-a fost potrivnică,simţind dureros ostilitatea şi sărăcia perioadei de după război, Octavian Popescu, la o vârstă fragedă îşi ia lumea în cap,căutându-şi în altă parte realizarea destinului.Trece prin mai multe sisteme de învăţământ, o şcoală profesională, un liceu, o şcoală militară, după absolvire este repartizat cu serviciul la Cluj-Napoca, unde urmează cursurile  Şcoli Populare de Artă Cluj-Napoca, la secţia de pictură, condusă de profesorul Liviu Florian, pe care o termină în anul 1976.

   În anul 1975 se înfiinţează Asociaţia Artiştilor Plastici din Cluj, unde devine membru fondator şi în care activează fără întrerupere până în prezent.

   În anul 1987 este ales în Consiliul de Conducere al A.A.P. în care se ocupă de sectorul economic.

   Din anul 1991 este ales vicepreşedinte cu probleme economice, iar din anul 2003 este ales preşedinte al A.A.P.Cluj.

   Participă la toate expoziţiile colective organizate de asociaţie de atunci şi până în prezent şi la expoziţii de grup cum ar fi:

   – 1976 – cu Asociaţia Artiştilor Plastici.

   – 1977 – la Salonul de Plastic din parcul oraşului

   – 1978  – la Casa Municipală de Cultură

   – 1979 şi 1980 – la sediul A.A.P. de pe B-dul Lenin nr. 4 (azi B-dul 21 Decembrie 1989) şi apoi în P-ţa Ştefan cel Mare nr. 5.

   Participă la toate concursurile bienale şi naţionale de arte plastice, reuşind să se califice la fazele judeţene în anii 1977, 1979 şi 1985.

   În anii 1979 şi 1985 s-a calificat şi la faza naţională şi a obţinut titlul de  « Laureat ».

   Organizează expoziţii personale în anii :

   – 1977- la galeria A.A.P, B-dul Lenin nr. 4.

   – 1979 – la Casa Armatei Cluj-Napoca

   – 1986 – la galeria A.A.P.

   – 1993 – la galeria “Bastion” a A.A.P.

   – 1993- Germania, la Vyurstburg,în cadrul Târgului de Toamnă

   – 1994 şi 1996 – la Cercul Militar Cluj

   – 2006 – la galeria « Polul Cultural Cluj »

   – 2008 – expoziţia ,, Flori- Fete” la galleria Polul Cultural.

   – 2009- La Casa de Cultură din Vatra-Dornei.

   – 2012- Opera, “Resto-Caffe`, cea din prezent fiind a 11-a personală.

   Are lucrări în galerii private în multe localităţi din ţară şi străinătate: Germania, Franţa, Olanda, Statele Unite.

   Muncind în cadrul A.A.P. Cluj, al cărei conducător este şi în prezent, împreună cu cei 106  artişti plastici, a obţinut rezultate deosebite.

   În anul 2003,când a fost ales preşedintele A.A.P., in evidenţele AAP Cluj figurau 24 cotizanţi, din care , răspundeau la apel vre-o 13. Astăzi în evidenţe sunt 106 artisti plastici iar la apel răspund vre-o 65.

   Din anul 2004, împreună cu Consiliul de Conducere al A.A.P.Cluj a reuşit să organizeze tabere de creaţie pentru membrii asociatei în fiecare an, iar din 2007 câte trei pe an, în Grecia şi Ungaria.

   O altă importantă realizare  o are in lansarea Albumului de Artă-,,Asociaţia Artiştilor Plastici Cluj-1975-2008-33 de ani de activitate ». Albumul a fost lansat în luna februarie 2009, cu ocazia unei  expoziţii colective organizată la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, institutie de cultura sub autoritatea Consiliului Judetean.

   Cu sprijinul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj sperăm ca şi în această toamnă să scoatem un album al A.A.P. în care să se regăsească 65 de artişti plastici, adică cei care îşi plătesc cotizaţia şi răspund la chemările Consiliului de Conducere.

   Octavian Popescu :

   “Cred că :

   Sunt un împătimit al naturalului şi cred că pictorul, din oricare curent de exprimare ar face parte,are momente când,simte nevoia unei întoarceri la natură,originea existenţei noasre, de unde î-şi împrospătează rezerva energiilor creatoare.

   Natura face parte din universul creaţiei,omul fiind în mod apoteotic cuprins în acest univers. Este de fapt regele naturii pământene,pe care are datoria să o ocrotească şi să o înfrumuseţeze.

   Suntem copii Creatorului şi pentru a fi şi noi creatori trebuie să învăţăm acest lucru de la natură.Natura din care facem parte, este mama de la care putem învăţa.

   “Talantul” care l-am primit la naştere,este zestrea care nu avem voie să o irosim  în zadar,ci să o punem cu generozitate la dispoziţia semenilor,pentru bucuria sufletului”.

   Monica Romanca la Galeria Librariei “Diverta”, str.Universitatii nr.1, cu o expozitie de colaje “ApArte”

   Colajul reprezinta o forma de manifestare artistica, specifica in special artelor vizuale, care presupune imbinarea mai multor elemente pentru a rezulta opera de arta in sine.
   Din punct de vedere etimologic, cuvantul colaj provine din limba franceza unde “à coller” inseamna “a lipi” si a fost folosit la inceputul secolului XX de catre artistii Georges Braque si Pablo Picasso; in aceasta perioada colajul a devenit o parte importanta a artelor moderne.

   Monica Romanca ofera iubitorilor de arta o inedita expozitie de colaje intitulata sugestiv de altfel  “ApArte”. In prezenta unui numeros public, au prezentat Mariana Enache-Polul Cultural Clujean, Sabin Mircea Rus-poet,realizator TV, Octavian Popescu-presedintele Asociatiei Artistilor Plastici din Judetul Cluj si dr.Amalia Pecican.

   Monica Romanca a expus in Franta si Anglia, lucrarile prezentate fiind cele de la expozitia din Anglia. Este membru al A.A.P.Cluj. Lucrarile ei se adreseaza unui larg public; pline de culoare, cu un aer uneori copilaresc (remarcat si de M.S.Rus), lucrarile ne introduc in universul mirific al copilariei si nu numai, privitorul este uimit in fata inocentei, a lumii de basm, iar titluri ale lucrarilor ca si : “Fata verde cu parul padure”, “Titania si Oberon”, Plimbare prin visul altcuiva”,”Cap patrat”, Fashion Bird” sau “Proiecte de vacanta”,etc. sugereaza o bogata imaginatie transpusa cu maiestrie artistica in lucrari pline de viata.

   Expozitia este deschisa pana in data de 16 august 2012.

   35 de ani ai Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare (mai.1977 – mai.2012)

   Primăria Municipiului Satu Mare, Asociația Artiștilor Plastici Satu Mare și Școala de Arte Satu Mare, vă invită cu drag să luați parte joi, în data de 7 iunie 2012, ora 15.00 la FESTIVALUL de VARA în Galeria de Arte Plastice a Primăriei Municipiului Satu Mare.

   Tot atunci, se va sărbători existența de – 35 ani – a Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare (mai.1977 – mai.2012)

   Programul artistic deosebit va fi oferit de cursanții Școlii de Arte Satu Mare.

   Expoziția este deschisă între 7 iunie – 4 iulie.2012 (stire transmisa de Gergely Csaba-A.A.P. Satu Mare).

   Asociatia Artistilor Plastici din Judetul Cluj  ureaza Asociatiei Artistilor Plastici din Judetul Satu Mare : “La multi ani!” si realizari artistice deosibite.

   Nuca-n care locuiesc, o expozitie de pictura, sculptura si arta decorativa la galeria For Home Design, str.David Ferencz f.n., pana in 27 iunie 2012

   “Nuca-n care locuiesc”, o expozitie de pictura, sculptura si arta decorativa de la galeria For Home Design, str.David Ferencz f.n.. deschisa pana in 27 iunie 2012 ; “samburele” creatiei reuneste urmatorii artisti :

   Amariei Elena, Bar Ovidiu Mathias, Bulduș Floarea, Dan Vera, Dolha Eva, Fălcuța Eugenia Sofia, Gruia Marin și Ovidiu Guleș.

   Nuca-n care locuiesc : “…tema acesteia nu a fost intamplator aleasa.Ne-am dorit prin aceasta sa reliefam importanta lucrurilor marunte in mediul in care locuim, fie ca ne referim la casa noastra sau la intreg Universul.Prin analogia facuta cu nuca, se concretizeaza detaliul creatiei, care se descopera, dupa spargerea si inlaturarea cojii”(Simona Mihut-For Home Design).

   A prezentat conf. Simon Dyördyi , care a spus printe altele :

   “…acum atentia se intoarce din nou asupra creatorului , asupra valorilor distincte ale artistilor.Capata din nou importanta iscusinta, priceperea , mestesugul cu care se exprima un pictor, un sculptor, un grafician. Iar abilitatea aceasta, ca un fel de imputernicire, ii permite artistului sa-si manifeste profilul, caracterul, sa-si etaleze sensibilitatea. In acest sens “Scoala din Cluj” s-a impus deja in lume si este perceputa ca o scoala foarte serioasa…care acum  opereaza deja  in spatial international…”

   “…Vera Dan. Ea este forta care misca grupul. Lucrarile ei sunt parca exemplificarea unor principii compozitionale, iar cromatica se axeaza pe griuri care aduc gravitate in exprimare, dezvaluind o trasatura a artistei care nu se manifesta in prezenta ei cotidiana.

   “Expozitia din galeria d-nei Simona Mihut arata, prezinta expozanti in plin proces de dezvoltare, de evaluare, de progres. Vom avea din partea lor surprize din ce in ce mai frumoase.Baza aratata aici, de la care pleac aei, este una serioasa si promite si mai mult.Le doresc succes!”

   “Nuca-n care locuiesc”, expozitie de pictura,sculptura si arta decorativa, galeria For Home Design, 28 mai 2012

   Luni,  28 mai 2012, incepand cu orele 18:00, va avea loc vernisajul expozitiei de pictura, sculptura si arta decorativa intitulata „Nuca-n care locuiesc” ; evenimentul va avea loc la sediul galeriei For Home Design de pe Str. 21 Decembrie 1989, Nr.7 (Intrarea Str. David Ferencz, FN).

   ”Nuca-n care locuiesc” este tema expozitiei si aduce in prim plan importanta aspectelor launtrice si a detaliilor in Univers, o extrapolare a crezului ca toate lucrurile frumoase pornesc din interior.

   Tema incarcata de sensibilitate si simt artistic, concretizeaza detaliul creatiei reliefat in cadrul expozitiei, care se descopera, la fel ca si nuca, dupa spargerea si inlaturarea cojii.

   Samburele creatiei va fi reprezentat de artistii: Amariei Elena, Bar Ovidiu Mathias, Buldus Floarea, Dan Vera, Dolha Eva, Falcuta Eugenia Sofia, Gruia Marin si Ovidiu Gules.

    

   Page 10 of 11«...7891011